Uuden asunto-osakkeen ostaja

Uudiskohteet

Oletko ostanut uuden asunto-osakkeen ja odottelet osakkeen valmistumista? Uuden asunnon ostaminen on monelle elämän suurimpia investointeja. Sucorin asiantuntemuksen avulla varmistat, että hanke etenee parhaalla mahdollisella tavalla.

Rakennustyöntarkkailija

Osakkeen ostajilla on mahdollista valita rakennustyöntarkkailija osakkeenostajien kokouksessa. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun ja hänen palkkiostaan vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin palkkio saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

Tarkkailijan tehtävänä on seurata rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta ja sitä, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailija neuvottelee rakennustyön suorittajan tai tämän edustajan kanssa ja tekee tarpeelliseksi katsomansa huomautukset ja ehdotukset. Tarkkailija tiedottaa havainnoistaan ostajille kirjallisesti tai kutsumalla osakkeenostajat koolle. Osakkeenostajien asia on päättää antavatko tarkkailijan havainnot tai huomautukset aihetta toimenpiteisiin. Näin osakkeen omistaja voi varmistua, että hän saa sitä mitä on ostanutkin.

Tarvitsetteko rakennustyöntarkkailijaa?